Privacy verklaring

Privacyverklaring

Njoy-Life.nu, gevestigd aan Rode Landsweg 12, 8085 SM Doornspijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Njoy-Life Rode Landsweg 12

8085sm Doornspijk

telefoon 0525-656795

S. IJsbrandy Persoonsgegevens die wij verwerken

Njoy-Life verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaamen/ of bedrijsnaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

-betaalgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@njoy-life.nu dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Njoy-Life verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Njoy-Life verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Njoy-Life neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Njoy-Life tussen zit. Bio-Ron gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Javascript

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Njoy-Life bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens               > 7 jaar > wettelijk geregeld belastingdienst              

Adres                                                 > 7 jaar > wettelijk geregeld belastingdienst

email                                                  > 7 jaar > wettelijk geregeld belastingdienst

betaalgegevens                                    > 7 jaar > wettelijk geregeld belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden

Njoy-Life verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Njoy-Life blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Welke cookies gebruiken wij?

Functionele cookies of noodzakelijke cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze webwinkel correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals het winkelwagentje en afrekenen.

Analytische cookies

Met analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden statistieken over het gebruik van onze webwinkel/site door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kunnen we onze webwinkel blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers.

Social media cookies van derden

Socialmediacookies zijn cookies die functionaliteiten van socialmediawebsites mogelijk maken. bv een 'like'-knop voor Facebook.

Functionele of noodzakelijke cookies

Functionele of noodzakelijke cookies helpen de webwinkel van bio-ron naar behoren te

functioneren. Denk hierbij aan:

• De mogelijkheid je bestelling in je winkelwagen te onthouden om zo je bestelling te genereren • bij het invoeren van een inlogcode zodat je jouw adresgegevens enz niet iedere keer opnieuw hoeft in te voeren;

Analytische cookies

Wij gebruiken met behulp van derden analytische cookies om het site gebruik te onderzoeken. Deze statistieken geven ons onder meer inzicht in hoe vaak we worden bezocht, en waar we onze site kunnen verbeteren. Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:

• Wanneer, hoe lang en welke pagina's je in de website/webwinkel bezoekt;

Deze cookies gebruiken wij bijvoorbeeld voor:

• Het bijhouden van het aantal bezoekers van onze site/webwinkel; • Het meten van de tijdsduur per bezoek;

 

Wil je cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.com.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Njoy-Life en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@njoy-life.nu

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Njoy-Life wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Njoy-Life neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@njoy-life.nu